Privacybeleid

Mitsubishi Motors Sales Nederland B.V. (MMSN), de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens via onze website http://www.mitsubishi-motors.nl (Site), geeft u MMSN uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming om deze gegevens te verwerken. MMSN behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy van tijd tot tijd aan te passen (laatste aanpassen d.d. 23 december 2010). Check daarom regelmatig onze Privacy Policy door de laatste versie te bekijken op onze website door op de hyperlink genaamd “Privacy” te klikken.

Persoonsgegevens

MMSN verwerkt uw persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden.

Indien u ons een e-mail stuurt worden uw persoonsgegevens door ons, en/of vennootschappen uit de Mitsubishi groep, gebruikt om uw vraag, opmerking of informatie verzoek te kunnen beantwoorden. Indien u solliciteert naar een functie binnen ons bedrijf worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het behandelen van uw aanvraag. Bovendien kunnen wij en/of vennootschappen uit de Mitsubishi groep, uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van een wettelijk voorschrift, voor marketing doeleinden en in verband met de levering van onze producten en/of services.

MMSN verwerkt alleen die gegevens die in een voorkomend geval noodzakelijk zijn voor de hiervoor genoemde doeleinden. De door u verstrekte gegevens (bijv. naam, adres, opleiding, talenkennis etc.) kunnen zowel door de bevoegde medewerkers van onze personeelsafdeling alsook door de bij de selectieprocedure betrokken personen ingekeken worden. Alle betrokkenen zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, tenzij mededeling wettelijk verplicht is of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Voor het uitvoeren van de bovengenoemde activiteiten kan MMSN externe partijen inschakelen, zowel binnen als buiten de Mitsubishi groep waarmee uw persoonsgegevens worden gedeeld. Deze partijen, inclusief service providers (voor bijvoorbeeld hosting en onderhoudsactiviteiten), kunnen in landen buiten de EU gesitueerd zijn waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie zoals omschreven in de EU Data Protection Directive 95/46/EC. Wij zullen echter altijd passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Behoudens het bovengenoemde, worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij u ons specifiek toestemming hebt gegeven om dit te doen, of indien dit noodzakelijk is ter uitvoering van de diensten die u wenst te gebruiken, of indien dit wettelijk verplicht is.

Uw rechten

U heeft het recht door ons geïnformeerd te worden over welke persoonsgegevens van u wij beschikken. U hebt de mogelijkheid ons te verzoeken deze gegevens te verbeteren aan te vullen, te verwijderen of te blokkeren.

Een dergelijk verzoek kunt u sturen naar: info@mmsn.nl

of per post of fax:

Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V.

Afdeling Marketing
Bovenkerkerweg 6-8
1185 XE AMSTELVEEN
Fax: +31 (0)20 654 1731
KvK nr. 34.099.499 | BTW nr. NL 80.55.89.144.B01

Cookies

De Site gebruikt cookies. Een cookie is een bestand dat de server naar uw browser stuurt en dat nadien op uw eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door u gevraagde dienst gebruikt. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Indien u het gebruik van cookies weigert, dan kunnen wij u echter de verzending van communicaties en de levering van bepaalde diensten niet verzekeren. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website verwijzen wij u naar deze webpagina: www.mitsubishi-motors.nl/netherlands/general-contents/cookies.aspx

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben afdoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen verlies of elke vorm van onwettelijk gebruik.

Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft over onze Privacy Policy verzoeken wij u contact op te nemen met:

Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V.
Afdeling Marketing
Bovenkerkerweg 6-8
1185 XE AMSTELVEEN