Amstelveen, 12 december 2011

Mitsubishi Motors ontwikkelt nieuwe “groene” vloermat

Mitsubishi Motors Corporation (MMC), heeft in samenwerking met EIDAIKAKO Co, Ltd, MRC Pylen Co, Ltd en Toyota Tsusho Corporation, een nieuwe plantaardige vloermat ontwikkeld. Deze vloermat wordt toegevoegd aan een lijn met plantaardige “groene” plastic producten.  De nieuwe vloermat bestaat gedeeltelijk uit een plantaardige bio-polyethyleen-vezel (Bio-PE). De productie van deze vloermatten zal in de zomer 2012 van start gaan.

De Bio-PE-vezel is ontwikkeld voor de productie van vloermatten, met oog op het verminderen van het gebruik van aardolie  (wat gebruikt wordt in de productie van conventionele vloermatten). Door het gebruik van aardolie te verminderen zal ook de CO2-uitstoot die hiermee gepaard gaat afnemen. Bio-PE is een plantaardige hars die met behulp van suikerriet melasse, (een stroopachtig bij-product wat ontstaat bij de bewerking van ruwe suiker) wordt vervaardigd.

De “groene” vloermat beschikt in tegenstelling tot conventionele vloermatten over een kern-mantel structuur. De kern is bedekt met polypropyleen en maakt het mogelijk om te voldoen aan de hoge prestatie-eisen die voor vloermatten gelden, zoals schuur – en hittebestendigheid. Door het gebruik van aardolie in polypropyleen (PP) te beperken tot slechts het omhulsel, zal volgens interne berekeningen de nieuwe Bio-PE vezel vloermat zorgdragen voor een CO2-reductie van 15 procent in de life-cycle CO2-uitstoot.

In pogingen om opwarming van de aarde te stoppen en de afhankelijkheid van aardolie te beperken, is Mitsubishi Motors Corporation betrokken bij verschillende onderzoeken, die zich richten op de ontwikkeling van eigen plantaardige “groene” plastics. Het doel hierbij is om plastics die uit aardolie worden vervaardigd te vervangen voor groenere opties.

Eerder werden er al “groene” plastics ontwikkelt waardoor het huidige assortiment van Mitsubishi Motors bestaat uit materialen en producten gemaakt van;

– Vloeibare uit hout vervaardigde fenol harsen
– Interieur oppervlakte materialen die PET (polyethyleentereftalaat) en katoen vezels combineren.

Mitsubishi Motors Corporation zal ook in de toekomst betrokken blijven bij de ontwikkeling en commerciële toepasbaarheid van deze en andere “groene” plastics.

Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V., Tamara Oostveen, PR Officer
Bovenkerkerweg 6-8, 1185 XE Amstelveen. Email: oostveen@mmsn.nl
Telefoon: 020-4056 845, www.mitsubishi-motors.nl

Boilerplate

Opmerking: Plant-gebaseerde materialen zijn koolstofneutraal (een koolstof-cyclus concept dat stelt dat de CO2-uitstoot die vrijkomt wanneer een plant is verbrand kan worden gecompenseerd door de CO2 opgenomen tijdens de fotosynthese in het groeiproces van een andere plant) en resulteren dus in  een vermindering van de CO2-uitstoot gedurende de levenscyclus van een product in vergelijking met op aardolie gebaseerde materialen.