Amstelveen, 24 oktober 2017

Mitsubishi Motors implementeert eerste Vehicle-to-Grid-pilot in Nederland met Outlander PHEV

Samenwerking met NewMotion, TenneT en Nuvve

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) kondigt een nieuwe pilot aan waarbij Vehicle-to-Grid-techniek (V2G) wordt toegepast. Het eerste laadstation* is al in gebruik. Voor de proef wordt de Mitsubishi Outlander PHEV ingezet.

Met de V2G-techniek kan de piekvraag op het elektriciteitsnet beter gebalanceerd worden, doordat elektrische voertuigen niet alleen stroom uit het elektriciteitsnet halen, maar ook aan het net kunnen teruggeven. Bovendien wordt hiermee een nieuw verdienmodel voor eigenaren van elektrische voertuigen geïntroduceerd. MMC werkt in de pilot samen met NewMotion, een van de grootste aanbieders van elektrische oplaadpunten in Europa, netbeheerder TenneT en Nuvve, wereldwijde leider op het gebied van V2G-technologie en netdiensten.

In de pilot voorziet MMC in de service om energie op te slaan en terug te geven indien nodig** door gebruik te maken van de Mitsubishi Outlander PHEV en het laadnetwerk van NewMotion. Dit kan thuis of op het werk, dat aangesloten is op het Grid Integrated Vehicle platform (GIVe) van Nuvve. De Outlander PHEV is vanaf de introductie al geschikt om te laden én ontladen (bi-directioneel laden) en in Nederland rijden meer dan 25.000 exemplaren op de weg.

Het in 2015 aangenomen Klimaatakkoord van Parijs heeft in Europa geleid tot een snellere im-plementatie van nieuwe initiatieven op het gebied van CO2-reductie inclusief een agressief beleid ten aanzien van hernieuwbaar energiegebruik. Aangezien zonne- en windenergie niet continu de-zelfde hoeveelheid energie opwekken, is het van belang en een grote uitdaging om het stroom-net te stabiliseren als hernieuwbare energie fossiele energie steeds meer gaat vervangen.

Tevens hebben de regeringen van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk plannen geopperd om de verkoop van brandstofvoertuigen vanaf 2040 te verbieden, waardoor het stroomverbruik verder zal toenemen. Dat onderschrijft het belang van een nieuw systeem of mechanisme om de zware belasting op het elektriciteitsnet te verminderen.

MMC zal de V2G-techniek gedurende de pilot uitvoerig monitoren en is vastberaden nieuwe (zakelijke) kansen te creëren door gebruik te maken van de batterijen van elektrische auto’s.

*Transmissiesysteembeheerders (TSO’s) in Europa zijn verplicht om een bepaald aantal capaciteitsreser-ves te bewaren om plotselinge stroomverlies of -uitval op te vangen. Capaciteitsreserves worden verkre-gen via markttransacties. De aangeboden diensten variëren op basis van urgentie en de duur van de lading/ontlading.

**V2G-opladers geleverd door energiebedrijf Enel.