Amstelveen, 20 februari 2014

Koninklijke Nederlandse onderscheiding voor de President van Mitsubishi Motors Corporation

De President van Mitsubishi Motors Corporation, Osama Masuko, is vandaag door de Nederlandse ambassadeur in Japan, Zijne Excellentie de heer Radinck van Vollenhoven, Koninklijk onderscheiden als Commandeur in de orde van Oranje-Nassau.

Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau is de derde hoogste individuele onderscheiding in Nederland en de hoogste die aan burgers kan worden uitgereikt.

Deze hoge Koninklijke onderscheiding werd toegekend aan President Masuko als teken van de hoge waardering van de Nederlandse regering voor de waardevolle bijdrage die Mitsubishi Motors Corporation en President Masuko persoonlijk hebben geleverd aan de Nederlandse economie en dit nog vele jaren zal blijven doen.

President Masuko sprak zijn grote waardering uit na het ontvangen van de prestigieuze onderscheiding en verklaarde: “Wij bij Mitsubishi Motors Corporation zullen onze inspanningen om bij te dragen aan de Nederlandse economie en de samenleving, nog vele jaren voortzetten”.